Contact Infomation

Nanjing Baishi Kaixin Automobile Co., Ltd.
Jiangsu, China
Room 115, Building 17, Tiandi New City, 299 Jinsheng Road, Nanjing, Jiangsu, China
Mr Ji Di

Send Message