Contact Infomation

Jiangsu Kidea Industry Co., Ltd.
Jiangsu, China
Group 1, Back Lane, Dongfang Village, Back Lane, Danbei Town, Zhenjiang, Jiangsu, China
Mr Kevin ZHU

Send Message