Contacts

  • Region: Jiangsu, China
  • Address:
  • Contact:
  • Phone:
  • Fax:
  • Mobile:

Company Description

Main Products

Metal Baler, Metal Shear, Mobile Car Baler, Container Shear, Scrap Shear